$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
CẦU THỦ MANCHESTER UNITED
Ireland
Manchester United
TT TÊN HỌ TÊN VỊ TRÍ SỐ ÁO NĂM SINH QUỐC TỊCH GIAI ĐỌAN SỐ TRẬN BÀN THẮNG
1 O'Shaughnessy Thomas O'Shaughnessy - 1890-1892 1 0
2 Peden Jack Peden 1863 1893-1894 32 8
3 Morrison Thomas Morrison 1874 1902-1904 36 8
4 Donaghy Bernard Donaghy 1882 1905-1906 3 0
5 Hamill Michael Hamill 1885 1911-1920 60 2
6 O'Connell Patrick O'Connell 1887 1914-1919 35 2
7 Toms William Toms 1895 1919-1920 14 4
8 Robinson James Robinson 1899 1919-1922 21 3
Click vào tên cầu thủ để xem chi tiết thông tin
  Thủ môn   Hậu vệ   Tiền vệ   Tiền đạo

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
PREMIER LEAGUE
Thời gian: 23:30
Ngày: 30-12-2018