$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
CẦU THỦ MANCHESTER UNITED
Northern Ireland
Manchester United
TT TÊN HỌ TÊN VỊ TRÍ SỐ ÁO NĂM SINH QUỐC TỊCH GIAI ĐỌAN SỐ TRẬN BÀN THẮNG
1 Lyner David Lyner 1893 1922-1923 3 0
2 McMillen Walter McMillen 1913 1933-1936 29 2
3 Baird Harry Baird 1913 1936-1938 53 18
4 Breen Thomas Breen 1912 1936-1939 71 0
5 Blanchflower Jackie Blanchflower 8 1933 1951-1958 117 27
6 McMillan Samuel McMillan 11 1941 1957-1963 15 6
7 Gregg Harry Gregg 1 1932 1957-1966 247 0
8 Briggs Ronnie Briggs 1 1943 1958-1962 11 0
9 Nicholson James Nicholson 6 1943 1960-1964 68 6
10 Best George Best 7 1946 1963-1974 470 179
11 McIlroy Sammy McIlroy 4 1954 1969-1982 419 71
12 Nicholl Jimmy Nicholl 2 1956 1971-1982 248 6
13 Anderson Trevor Anderson 8 1951 1972-1974 19 2
14 McCreery David McCreery 12 1957 1972-1979 110 8
15 Jackson Thomas Jackson 4 1946 1975-1978 23 0
16 McGrath Chris McGrath 7 1954 1976-1981 34 1
17 Sloan Thomas Sloan 12 1959 1978-1982 12 0
18 Connell Thomas Connell 3 1957 1978-1982 2 0
19 Whiteside Norman Whiteside 10 1965 1981-1989 274 67
20 Donaghy Mal Donaghy 6 1957 1988-1992 119 0
21 Gillespie Keith Gillespie 31 1975 1991-1995 14 2
22 McGibbon Pat McGibbon 4 1973 1992-1997 1 0
23 Mulryne Phil Mulryne 28 1978 1994-1999 5 0
24 Healy David Healy 35 1979 1996-2001 3 0
25 Carroll Roy Carroll 13 1977 2001-2005 72 0
26 Evans Jonny Evans 6 1988 2004-2015 198 7
27 Cathcart Craig Cathcart 37 1989 2005-2010 0 0
28 Evans Corry Evans 31 1990 2006-2011 0 0
29 Dudgeon Joe Dudgeon 44 1990 2006-2011 0 0
30 McNair Paddy McNair 33 1995 2011-2016 27 0
Click vào tên cầu thủ để xem chi tiết thông tin
  Thủ môn   Hậu vệ   Tiền vệ   Tiền đạo

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
PREMIER LEAGUE
Thời gian: 23:30
Ngày: 30-12-2018