$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Shoes - MANCHESTER UNITED

Chuyên mục tổng hợp những mẫu giày mà các nhà tài trợ sản xuất cho Manchester United hoặc cầu thủ của câu lạc bộ với số lượng có hạn (limited edition) nhằm kỉ niệm một sự kiện này nào.

Xem
Giggs RG800
Xem
Stretford
Xem
Ashington
Xem
Ninety-Two
Xem
Pogba season 1
Xem
Pogba season 2
Xem
Pogba season 3

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
PREMIER LEAGUE
Thời gian: 21:00
Ngày: 22-09-2018