$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Shoes - MANCHESTER UNITED

Chuyên mục tổng hợp những mẫu giày mà các nhà tài trợ sản xuất cho Manchester United hoặc cầu thủ của câu lạc bộ với số lượng có hạn (limited edition) nhằm kỉ niệm một sự kiện này nào.

Xem Giggs RG800 Xem Stretford
Xem Ashington Xem Ninety-Two
Xem Pogba season 1 Xem Pogba season 2
Xem Pogba season 4 Xem Pogba season 4

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
CHAMPION LEAGUE
Thời gian: 03:00
Ngày: 13-12-2018