$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo MANCHESTER UNITED

Chuyên mục này là sự tổng hợp nhiều loại áo khác nhau của nhà tài trợ dành cho Manchester United, thường áo ở chuyên mục này là loại áo các cầu thủ không mặc thi đấu cũng như tập luyện, chủ yếu là áo mặc tham gia các sự kiện hoặc di chuyển trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu.

Polo Polo Polo
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();