$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Badge & Coin & Pin - MANCHESTER UNITED

Chuyên mục cung cấp những bộ huy hiệu của Manchester United và đặc biệt là những bộ huy hiệu được sản xuất giới hạn (Limited Edition) để kỉ niệm một sự kiện nào đó của câu lạc bộ

Xem
Xem
Xem
Xem
Xem
Xem
Xem
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();