$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục Manchester United thi đấu các trận tranh Charity Shield/Community Shield
xem
xemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxem

* Số lần vô địch: 21 lần  (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965**, 1967**, 1977**, 1983, 1990**, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016)
* Số lần về nhì: 9 lần  (1948, 1963, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009)

xem xem xem xem xem
1908 1908 (*) 1911 1948 1952
xem xem xem xem xem
1956 1957 1963 1965 (**) 1967 (**)
xem xem xem xem xem
1977 (**) 1983 1985 1990 (**) 1993
xem xem xem xem xem
1994 1996 1997 1998 1999
xem xem xem xem xem
2000 2001 2003 2004 2007
xem xem xem xem xem
2008 2009 2010 2011 2013
xem
2016

Ghi chú
(*): Đá lại
(**): Đồng đoạt cúp
Chữ màu vàng: Năm ManUtd giành cúp

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();