$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục Manchester United thi đấu các trận chung kết FA Cup
xem
xemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxemxem

* Số lần vô địch: 12 lần  (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016)
* Số lần về nhì: 8 lần  (1957, 1958, 1976, 1979, 1995, 2005, 2007, 2018)

xem xem xem xem xem
1909 1948 1957 1958 1963
xem xem xem xem xem
1976 1977 1979 1983 (*) 1985
xem xem xem xem xem
1990 1990 (*) 1994 1995 1996
xem xem xem xem xem
1999 2004 2005 2007 2016
xem
2018

Ghi chú
(*): Đá lại
Chữ màu vàng: Năm ManUtd giành cúp

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();