$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Figure Box - Manchester United

Tượng cầu thủ có nhiều loại như Corinthian và Prostar Fan Favorites (cao 7cm), kodoto (cao 6cm) và Microstar hay Soccerstarz (cao 5cm). Mỗi loại tượng do các hãng sản xuất khác nhau ở từng thời kỳ. Trong chuyên mục này chúng tôi chỉ giới thiệu những loại tượng Manchester United được sản xuất theo bộ.

Xem
European Cup Winners 1968
Xem
1995-1996
Xem
1996-1997
Xem
Treble Winners 1999
Xem
1999-2000
Xem
2003-2004
Xem
2005-2006
Xem
2006-2007
Xem
2007-2008
Xem
2012-2013
Xem
2013-2014
Xem
2016-2017
Xem
2017-2018
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();