$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục thi đấu của Manchester United mùa giải 1942-1943
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1942 1943 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1942 1943 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1942 1943
Trang phục sân khách Trang phục sân nhà Trang phục thứ ba

Thành tích trong mùa giải
- War League North Regional League First Championship: vị trí thứ 4
- War League North Regional League Second Championship: vị trí thứ 6

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();