$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục thi đấu của Manchester United mùa giải 1980-1981
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1980 1981 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1980 1981 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1980 1981
Trang phục sân khách Trang phục sân nhà Trang phục thứ ba

Nhà sản xuất
Adidas

Thành tích trong mùa giải
- League Division One: vị trí thứ 8
- FA Cup: bị loại ở vòng 4
- League Cup: bị loại ở vòng 2
- UEFA Cup: bị loại ở vòng loại thứ 1

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();