$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục sân khách mùa giải 1980-1981 (Kiểu 01)
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1980 1981 sân khách kiểu 01Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1980 1981 sân khách kiểu 01
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();