$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục thi đấu của Manchester United mùa giải 1983-1984
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984
Trang phục sân khách Trang phục sân nhà Trang phục thứ ba

Nhà sản xuất
Adidas

Nhà tài trợ
Sharp Electronics (UK)

Thành tích trong mùa giải
- Charity Shield: Đăng quang
- League Division One: vị trí thứ 4
- FA Cup: bị loại ở vòng 3
- League Cup: bị loại ở vòng 4
- Cup Winners' Cup: bị loại ở bán kết

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();