$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục thi đấu của Manchester United mùa giải 1985-1986
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1985 1986 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1985 1986 Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1985 1986
Trang phục sân khách Trang phục sân nhà Trang phục thứ ba

Nhà sản xuất
Adidas

Nhà tài trợ
Sharp Electronics (UK)

Thành tích trong mùa giải
- Charity Shield: thua Everton
- League Division One: vị trí thứ 4
- FA Cup: bị loại ở vòng 5
- League Cup: bị loại ở vòng 4
- Football League Super Cup: bị loại ở vòng bảng

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();