$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	

Giải đáp thắc mắc về áo đấu Manchester United

Với mục đích giúp các bạn có đam mê sưu tầm áo có thêm kiến thức về áo đấu của Manchester United, chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc về áo đấu trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi. Ngoài ra cũng rất mong nhận được ý kiến của các bạn có am hiểu về áo Manchester United để cũng chia sẻ với mọi thành viên


Mọi câu hỏi, các bạn vui lòng comment bên dưới, các bạn bình luận bằng các đăng nhập bằng tài khoản Disqus, Facebook, Twitter, Google. Rất mong nhận được ý kiến từ các thành viên

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();