$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo khoác MANCHESTER UNITED - Jacket Anthem

Jacket Anthem là loại áo khoác vải thun thường được cầu thủ mặc trong các buổi tập, khi đến sân và các cầu thủ dự bị hoặc lúc khởi động. Do áo vải thun nên thường chỉ mặc khi thời tiết ấm thường vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 và từ tháng 3 đến tháng 5 của mùa giải. Từ mùa 2016-2017, Adidas đã cải tiến dòng jacket anthem thêm loại hoodie zne, vải thun dày hơn và có nón, tay áo có xỏ ngón cái.

Xem
2013-2014
Xem
2013-2014
Xem
2013-2014
Xem
2013-2014
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();