$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo khoác MANCHESTER UNITED - Jacket Other

Chuyên mục Jacket khác bao gồm các loại jacket columbia, jacket retro, jacket fashion và jacket womens. Mỗi loại đều có những thú vị riêng điểm chung của các loại áo này là chỉ bán thương mại, cầu thủ ít sử dụng các loại jacket này.

Jacket Columbia Jacket Retro
Jacket Fashion Jacket Womens
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();