$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo khoác MANCHESTER UNITED - Jacket Padded

Jacket Padded(jacket down) hay thường được gọi là áo "phao", áo được toàn đội dùng khi thời tiết lạnh vào từ tháng 10 đến tháng 2 của mùa giải. Loại áo padded chia làm hai loại là áo dài tay (padded) và áo cọc tay (padded vest).

Jacket PaddedJacket Padded Vest
Jacket Padded Jacket Padded Vest
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();