$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo khoác MANCHESTER UNITED - Jacket Presentation

Jacket Presentation là loại áo khoác vải dù và có nón, thường được cầu thủ mặc trong các buổi tập và khi đến sân chuẩn bị cho trận đấu, hoặc tham gia các sự kiện. Loại áo này thường được dùng xuyên suốt trong cả mùa giải.

Xem
2013-2014
Xem
2013-2014
Xem
2013-2014
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();