$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo khoác MANCHESTER UNITED - Jacket Weather

Jacket Weather hay còn gọi là Jacket rain dùng cho cầu thủ và ban huấn luyện vào những thời tiết trời mưa hoặc tuyết, cầu thủ thường ít sử dụng loại áo này.

Xem
2014-2015
Xem
2014-2015
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2016-2017
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Xem
2018-2019
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();