$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo jacket MANCHESTER UNITED mùa giải 2017-2018
Loại áo:Jacket weather
Giai đoạn:2017-2018
Người dùng:-
Ngày giới thiệu:-
Hãng sản xuất:Adidas
Nhà tài trợ:AON
Công nghệ:-
Nơi sản suất:Thailand

Chi tiết áo đấu
Hình ảnh giới thiệu áo đấu


Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();