$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo jacket MANCHESTER UNITED mùa giải 2018-2019
Loại áo:Jacket Weather
Giai đoạn:2018-2019
Người dùng:Ban huấn luyện
Ngày giới thiệu:17-07-2018 (lniK)
Hãng sản xuất:Adidas
Nhà tài trợ:AON
Mã sản phẩm:CW7637
Công nghệ:
Nơi sản suất:Thailand

* Áo khoác dành cho ban huấn luyện mặc trong các trận đấu thuộc giải quốc nội.

Chi tiết áo đấuXem thêm ảnh...


Hình ảnh giới thiệu áo đấu

Xem thêm ảnh...

Hình ảnh sử dụng áo


McKenna (27/08/2018)
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();