$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	

Làm thế nào để gỡ font chữ số trên áo đấu?

Last updated: 2016-09-10 14:33:55
Trong bài viết này chúng tôi sẽ share với các bạn một video giới thiếu cách gỡ bỏ các font đã in lên áo...

Nguồn: Youtube


Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();