$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
ManUtd Collection

Ngoài áo đấu, tôn chỉ của website luôn giúp cho các bạn hiểu rõ về những sản phẩm của ManUtd, đặc biệt là các loại vật phẩm kỉ niệm được sản xuất giới hạn. Do đó chuyên mục ManUtd sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về những vật phẩm khác do ManUtd hoặc nhà tài trợ có liên quan đến ManUtd như bóng, huy hiệu, khăn, vé,...

Xem Xem
Xem Xem
Xem Xem
Xem Xem
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();