$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Match detail áo đấu Manchester United

Match detail là dòng chữ được thêu lên áo với những chi tiết về trận đấu hay một sự kiện nào đó. Match detail thường là những dòng chữ thêu, một số áo các bạn có thể thấy được in dạng decal nhưng đó chỉ là bản làm theo áo gốc, Đối với match detail trên áo của Manchester United là một lịch sử rất dài. Ở đây chúng tôi thống kê match detail trên áu đấu Manchester United theo 3 thể loại là: áo đấu chung kết các cúp, áo đấu tri ân và áo kỉ niệm các chức vô địch (hoặc sự kiện)...

Xem
Final Cup
Xem
Testimonial
Xem
Winner Cup
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();