$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Pennant & Scarf - Manchester United
PennantScarf

Cờ lưu niệm (pennant) được giới thiệu tại chuyên mục này gồm những loại cờ mà được Manchester United hoặc giải đấu phát hành bản chính thức để đánh dấu một sự kiện hoặc một trận đấu nào đó.

Xem
Champion League final 1999
Xem
Treble Thophy 1999
Xem
Europa League Winner 2017
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();