$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Phụ kiện trên áo đấu Manchester United

Manchester United là một câu lạc bộ có lịch sử phát triển hơn 138 năm, gắn liền với đó cũng là một lịch sử khổng lồ về áo đấu với các sự thay đổi trên áo đấu qua từng mốc thời gian. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về sự thay đổi từ nhà sản xuất, hãng tài trợ áo đấu, lịch sử logo của câu lạc bộ cho đến những thay đổi về font chữ số và logo các giải đấu (badge - patch). Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cho các bạn thêm thông tin về những chi tiết khác trên áo đấu như match detail và poppy logo.

Patch Badge - Xem
Nhà sản xuất - Xem
Nhà tài trợ - Xem
Lịch sử logo - Xem
Font chữ số - Xem
Patch Badge - Xem
Nhà sản xuất - Xem
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();