$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Programme Manchester United - League Cup Final

* Số lần vô địch: 5 lần  (1992, 2006, 2009, 2010, 2017)
* Số lần về nhì: 4 lần  (1983, 1991, 1994, 2003)

Xem
1983
Xem
1991
Xem
1992
Xem
1994
Xem
2003
Xem
2006
Xem
2009
Xem
2010
Xem
2017

Ghi chú
Chữ đỏ: Năm ManUtd giành cúp

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();