$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE


Xin bạn hãy vui lòng đọc cẩn thận những điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào trang AoManchesterUnited.com, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin bạn vui lòng ngừng truy cập vào AoManchesterUnited.com. Việc bạn truy cập, sử dụng trang AoManchesterUnited.com có nghĩa là bạn đã chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của Bản thỏa thuận sử dụng này.

 

AoManchesterUnited.com (hay “chúng tôi”) là website cung cấp thông tin liên quan đến trang phục của Manchester United. Đây là website phi lợi nhuận và phục vụ cho các bạnc ó sở thích sưu tầm áo của Manchester United. Nguồn thông tin đượcchúng tôi chọn lọc từ nhiều website nước ngoài khác nhau.

 

 

1. Hành vicấm

Để bảo vệ trang Web dịch vụ việc làm AoManchesterUnited.com hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiêm cấm:

 

1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.

2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.

3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web AoManchesterUnited.com.

4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân,bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.

5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho ngườikhác.

6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức Ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự

7) Hành động mạo nhận người khác.

8) Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.

9) Hành vi thu thập,tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.

10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.

11) Cáctrường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

 

2. Thông tin của người sử dụng

 

Tất cả các quyền đối với thông tin thành viên cung cấp cho AoManchesterUnited.com là thuộc về người sử dụng. AoManchesterUnited.com được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ ba sử dụng trong cùng một mục đích.

 

Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. AoManchesterUnited.com và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng AoManchesterUnited.com cung cấp. Ngoài ra, AoManchesterUnited.com và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa những thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp.

 

Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng, và các điều khoản bảo mật của AoManchesterUnited.com. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, sắp xếp phân loại các các dữ liệu được đóng góp từ người khác.

 

AoManchesterUnited.com có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung. Chúng tôi có thể ngăn chặn sự sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì. Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website AoManchesterUnited.com. Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng, nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 

1) Khi AoManchesterUnited.com bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý

2) Khi AoManchesterUnited.com phải bảo vệ hệ thống hoặc khi có sự cố xảy ra.

3) Khi AoManchesterUnited.com thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, những người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.

4) và các trường hợp hợp pháp khác

 

3. Sự miễmtrừ trách nhiệm về dịch vụ của AoManchesterUnited.com

 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang Web AoManchesterUnited.com như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng AoManchesterUnited.com. Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

 

Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên AoManchesterUnited.com, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi, hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ, trong AoManchesterUnited.com gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của AoManchesterUnited.com, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

 

Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn.

 

Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trong AoManchesterUnited.com bất cứ lúcnào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc với các ý kiến tư vấn đó.

 

 

4. Quy định bảo mật

 

AoManchesterUnited.com quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sửdụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật vì người sử dụng sẽ phải đồng ý với những điều khoản này.

 

 

5. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng

 

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trong bản thỏa thuận này. Xin hãy xác nhận thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung Bản thỏa thuận sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng.

 

Chân thành cám ơn bạn đã xem quy định của website

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();