$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Retro Jersey - Manchester United

Chuyên mục Retro Jersey sẽ cung cấp những thông tin về các phiên bản áo hoặc áo đấu retro được Manchester United và các nhà tài trợ sản xuất nhằm kỉ niệm một sự kiện nào đó của câu lạc bộ.Những áo retro này có thể thiết kế giống với những áo đấu mùa của của Manchester United hoặc áo kiểu mới hoàn toàn nhưng lấy cảm hứng từ các mùa cũ hoặc theo sự kiện.

Xem
ManUtd Original Red
Xem
ManUtd Original 90-92 Away
Xem
ManUtd 1968 Special
Xem
ManUtd EA Sport
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();