$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Shoes - MANCHESTER UNITED

Chuyên mục tổng hợp những mẫu giày mà các nhà tài trợ sản xuất cho Manchester United hoặc cầu thủ của câu lạc bộ với số lượng có hạn (limited edition) nhằm kỉ niệm một sự kiện này nào.

Xem Stretford Xem Ashington
Xem Ninety-Two Xem Newton Heath
Xem Pogba season 1 Xem Pogba season 2
Xem Pogba season 3 Xem Pogba season 4
Xem
Giggs RG800
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();