$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Sweatshirt MANCHESTER UNITED

Áo sweatshirt Manchester United là chuyên mục thống kê các loại áo sweatshirt training, thường các cầu thủ và ban huấn luyện mặc trong các sự kiện như ký hợp đồng, quảng cáo với nhà tài trợ... hoặc khi cả đội di chuyển chuẩn bị cho các trận đấu. Đặc điểm nhận dạng áo Sweatshirt là áo tay dài, không có bâu áo, nếu có logo nhà tài trợ sẽ nằm dưới logo ManUtd

Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2015-2016
Xem
2017-2018
Xem
2017-2018
Xem
2018-2019
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();