$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
CẦU THỦ MANCHESTER UNITED
Manchester United

Kể từ khi Manchester United được thành lập năm 1878 (tiền thân là Newton Heath và đổi tên năm 1902) đã có 892 cầu thủ thi đấu các trân đấu chính thức cho Manchester United (tính đến 31/12/2015). Chuyên mục cầu thủ của chúng tôi sẽ thống kê lại chi tiết hồ sơ các cầu thủ này, ngòai ra chúng tôi cũng thống kê thêm các cầu thủ chưa thi đấu chính thức cho câu lạc bộ nhưng vẫn có tên trong danh sách đăng ký ở đầu mùa giải (29 cầu thủ).

A
22
A
106
C
73
D
58
E
18
F
33
G
54
H
75
I
5
J
25
K
18
L
34
M
98
N
15
O
16
P
46
Q
2
R
54
S
69
T
34
U
1
V
16
W
68
X
0
Y
5
Z
2
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();