$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo training MANCHESTER UNITED mùa giải 2007-2008
Loại áo: Training sleeveless
Giai đoạn: 2007-2008
Người dùng: Cầu thủ
Ngày giới thiệu: 07-2007
Hãng sản xuất: Nike
Nhà tài trợ: AIG
Công nghệ:
Nơi sản suất: Thailand

* Áo tập dành cho cầu thủ khi thời tiết nóng, các cầu thủ chỉ dùng duy nhất trong buổi tập ngày 26/07/2007 trong Tour 2007 .

Hình ảnh sử dụng áo


Bardsley (26/07/2007)


Carrick (26/07/2007)

Xem thêm ảnh...Ferdinand (26/07/2007)


Hargreaves (26/07/2007)


Smith (26/07/2007)
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();