$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo training MANCHESTER UNITED mùa giải 2008-2009
Loại áo: Training sleeveless
Giai đoạn: 2008-2009
Người dùng: Cầu thủ
Ngày giới thiệu: 07-2008
Hãng sản xuất: Nike
Nhà tài trợ:
Công nghệ: Nike-Fit
Nơi sản suất: Thailand

* Áo tập dành cho cầu thủ tại Champion League, nhưng do thời tiết vào thời điểm thi đấu các trận Champion League thường lạnh nên không có cầu thủ mặc áo này. .

Chi tiết áo đấu
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();