$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo training MANCHESTER UNITED mùa giải 2013-2014
Loại áo: Training sleeveless
Giai đoạn: 2013-2014
Người dùng: Cầu thủ
Ngày giới thiệu: 07-2013
Hãng sản xuất: Nike
Nhà tài trợ: AON
Công nghệ:
Nơi sản suất: Thailand

* Áo tập này chỉ được dùng trong Tour 2013 và chỉ có một số cầu thủ mặc loại áo này.

Hình ảnh cầu thủ sử dụng áo


Anderson (28/07/2013)


Carrick (28/07/2013)

Xem thêm ảnh...Ferdinand (28/07/2013)


Young (28/07/2013)


(28/07/2013)
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();