$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
GIAI ĐOẠN 1890-1900

Khái quát giai đoạn
Đến năm 1892 mới bắt đầu bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, họ bắt đầu mùa bóng đầu tiên thật tệ hại, đứng cuối bảng và phải đá trận play-off với Small Heath (nay là Birmingham City) để trụ lại. Giai đoạn này Manchester United cũng không có danh hiệu nào.

Danh hiệu

MÙA GIẢI 1899-1900 MÙA GIẢI 1898-1899 MÙA GIẢI 1897-1898 MÙA GIẢI 1896-1897 MÙA GIẢI 1895-1896
Xem Xem Xem Xem Xem
MÙA GIẢI 1894-1895 MÙA GIẢI 1893-1894 MÙA GIẢI 1892-1893 MÙA GIẢI 1891-1892 MÙA GIẢI 1890-1891
Xem Xem Xem Xem Xem
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();