$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục thủ môn của Manchester United mùa giải 1977-1978
trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United
Trang phục sân nhà Trang phục sân khách Trang phục thứ ba

Nhà sản xuất
Admiral

Thành tích trong mùa giải
- Charity Shield: Đồng đăng quang
- League Division One: vị trí thứ 10
- FA Cup: bị loại ở vòng 4
- League Cup: bị loại ở vòng 2
- Cup Winners' Cup: bị loại ở vòng loại thứ 2

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();