$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục Manchester United thi đấu các trận UEFA Super Cup
xem
xem

* Số lần vô địch: 1 lần  (1991)
* Số lần về nhì: 3 lần  (1999, 2008, 2017)

trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United
1991 1999 2008 2017

Ghi chú
Chữ màu vàng: Năm ManUtd giành cúp

Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();