$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Watch - Manchester United

Đồng hồ là một trong những vật sưu tập có giá trị trong những mặt hàng ManUtd. Chuyên mục này sẽ giới thiệu đến người xem các loại đồng hồ do câu lạc bộ sản xuất hoặc do nhà tài trợ sản xuất và đều là những phiên bản có giới hạn.

Xem
100 Years Old Trafford
Xem
40 Years Europen Glory
Xem
1999 Treble Champions
Xem
Premiership Champions 2003
Xem
50 Years urope
Xem
European Champions 2008
Xem
Centenary Old Trafford
Xem
19 League Titles
Xem
Premier League Champions 2013
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();